Mają

Encyklopedia PWN

Indianie Ameryki Środkowej mieszkający w Meksyku (stany: Tabasco i Chiapas, oraz półwysep Jukatan), Gwatemali, Belize, Salwadorze i Hondurasie, mówiący językami maja.
w znaczeniu prawnym ogół podmiotowych praw majątkowych należących do danej osoby fizycznej lub prawnej i stanowiącej jej aktywa;
„MA”
[węg., ‘dziś’],
czasopismo lit.-artyst. awangardy węgierskiej;
maja
[sanskr. māyā ‘siła tajemna’, ‘iluzja’],
filoz. ind. w filozofii indyjskiej (gł. w szkole wedanty) iluzoryczne przejawianie się świata, złudny obraz w świadomości jako wytwór konceptualizacji, błędnej syntezy lub fałszywego przypisania atrybutów, co wynika z niewiedzy (awidja);
oznaczenie liczby Macha, → podobieństwo fizyczne.
oznaczenie jednostki prędkości, → mach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia