maja
 
Encyklopedia PWN
maja
[sanskr. māyā ‘siła tajemna’, ‘iluzja’],
filoz. ind. w filozofii indyjskiej (gł. w szkole wedanty) iluzoryczne przejawianie się świata, złudny obraz w świadomości jako wytwór konceptualizacji, błędnej syntezy lub fałszywego przypisania atrybutów, co wynika z niewiedzy (awidja);
jest siłą stwórczą, wytwarzającą złudzenie złożonej rzeczywistości i pozór mnogości, przesłaniającą najwyższą rzeczywistość, jaką jest Absolut (brahman); oznacza też nierzeczywiste wytwory (świat zewnętrzny i indywidua); czasem uznaje się, że maja przejawia się trojako: w pragnieniu, świadomości i działaniu, nakierowanych na iluzoryczny świat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia