„MA”
 
Encyklopedia PWN
„MA”
[węg., ‘dziś’],
czasopismo lit.-artyst. awangardy węgierskiej;
ukazywało się 1916–19 w Budapeszcie i 1920–26 w Wiedniu pod redakcją L. Kassáka; było kontynuacją wyd. przez niego 1915–16 lit.-polit. pisma „A tett” [‘czyn’]; z Kassákiem współpracowało wielu znanych artystów i teoretyków sztuki, m.in. B. Uitz, L. Moholy-Nagy, E. Kállai; „MA” pełniło funkcję trybuny węgierskiego aktywizmu — ruchu artyst.-polit. głoszącego konieczność aktywnego uczestnictwa artystów i poetów w rewolucji duchowej, która nastąpi po rewolucji ekon. i polit.; pod patronatem czasopisma były organizowane wystawy indywidualne i zbiorowe (1917–19 odbyło się 10 ekspozycji); po 1921 redakcja nawiązała intensywne kontakty międzynar., m.in. z niem. dadaistami, holenderską grupą De Stijl, ros. konstruktywistami, a także z pol. ugrupowaniem Blok.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia