Litwie

Encyklopedia PWN

niezależny formalnie organizm państwowy;
organ naczelny władzy administracyjnej;
Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy, Rząd Narodowy Prowincjonalny Litewski,
III–VI 1863 organ kierowniczy powstańczej władzy na Litwie i Białorusi w okresie powstania styczniowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia