Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej
 
Encyklopedia PWN
Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej (TKR),
organ naczelny władzy administracyjnej;
powołana 12 X 1920 na mocy dekretu gen. L. Żeligowskiego (sprawował władzę zwierzchnią na Litwie Środkowej) w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu; TKR organizowała aparat administracyjny obsadzany głównie przez Polaków, utworzyła 11 departamentów; dążenia rządu polskiego do zniesienia odrębności Litwy Środkowej doprowadziły do dymisji składu TKR (przewodniczący — W. Abramowicz, członkowie: A. Babiański, M. Engel, W. Iwanowski, J. Iwanowski, T. Szopa, A. Zasztowt) i powołania nowego (przewodniczący — S. Mokrzecki, następnie A. Meysztowicz, członkowie: A. Achmatowicz, Babiański, S. Ludkiewicz, J. Małecki, Szopa), którego kompetencje nie były sprecyzowane; XI 1921 TKR przeprowadziła wybory do Sejmu Wileńskiego; po przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski rozwiązana III 1922.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej — siedzą od lewej: K. Niedziałkowski, W. Lichtarowicz, A. Prystor, F. Wielogłowski, J. Malecki, S. Mokrzecki, W. Abramowicz, A. Achmatowicz, R. Suworok, J. Przyłuski, Proniewicz, L. Świstunfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia