Litwie

Encyklopedia PWN

związek Polski z Litwą w XIV–XVIII w., oparty na wielu aktach państw, których postanowienia wahały się od tendencji inkorporacyjnych do luźnego sojuszu.
Witold, litew. Vytautas Wymowa, na Litwie zw. Wielkim, ur. ok. 1352, zm. 27 X 1430, Troki,
wielki książę litewski.
Brazauskas Algirdas Mykolas Wymowa, ur. 22 IX 1932, Rakiszki, zm. 26 VI 2010, Wilno,
polityk litewski;
Mickiewicz Adam Bernard, ur. 24 XII 1798, Nowogródek lub Zaosie k. Nowogródka, zm. 26 XI 1855, Stambuł,
poeta, już przez współczesnych uznawany za największego poetę polskiego romantyzmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia