Lipsk

Encyklopedia PWN

w. w województwie mazow. (pow. lipski), siedziba gminy Chotcza, przy ujściu Iłżanki do Wisły;
Göring
[gọ̈:rıŋ]
Hermann Wymowa, ur. 12 I 1893, Rosenheim, zm. 15 X 1946, Norymberga,
marszałek Rzeszy, jeden z gł. przywódców III Rzeszy i najbliższych współpracowników A. Hitlera, zbrodniarz wojenny.
klub dyskusyjno-polit., utworzony II 1955 w Warszawie;
Komunistyczny Związek Młodzieży Polski (KZMP), do 1930 Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce,
nielegalna organizacja młodzieży, powołana III 1922 przez działaczy KPRP (KPP), gł. w celu przygotowywania kadr dla KPP; sekcja Komunist. Międzynarodówki Młodzieży;
partia polityczna, założona XI 1892 na zjeździe socjalistów w Paryżu przez działaczy II Proletariatu, Zjednoczenia Robotniczego, Związku Robotników Polskich i Gminy Narodowo-Socjalistycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia