Lipsk

Encyklopedia PWN

Taut Bruno Wymowa, ur. 4 V 1880, Königsberg (ob. Królewiec), zm. 24 XII 1938, Stambuł,
architekt niemiecki;
Thierack
[tị:rak]
Otto Georg, ur. 19 IV 1889, Wurzen (Saksonia), zm. 22 XI 1946, Eselheide k. Padebornu,
niemiecki prawnik i polityk;
Thierbach
[tị:rbach],
dzielnica miasta Kitzscher (dawna wieś), k. Lipska (Niemcy);
Thomasius
[tomạ:zius]
Christian, ur. 1 I 1655, Lipsk, zm. 23 IX 1728, Halle,
niem. prawnik i filozof;
Tischbein
[tı̣szbain],
rodzina niem. malarzy, z której pochodziło 28 artystów działających w XVIII i XIX w.;
Tomaszewski Roman, ur. 21 II 1921, Poznań, zm. 30 XII 1992, Warszawa,
poligraf, wydawca, bibliofil;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia