Lipsk

Encyklopedia PWN

Urbański Leon, ur. 11 IX 1926, Tarnów, zm. 16 IV 1998, tamże,
typograf, projektant grafiki użytkowej (szczególnie grafiki książki, a także znaków, symboli, grafiki heraldycznej);
Vasmer
[fạsmər]
Max, ur. 28 II 1886, Petersburg, zm. 30 XI 1962, Berlin,
niem. językoznawca, slawista i etnolog;
Vogel
[fo:gl]
Hermann Karl, ur. 3 IV 1842, Lipsk, zm. 13 VIII 1907, Poczdam,
astronom niem.;
Voltaire
[woltẹ:r],
Wolter Wymowa, właśc. François-Marie Arouet Wymowa, ur. 21 XI 1694, Paryż, zm. 30 V 1778, tamże,
francuski pisarz, filozof, historyk, publicysta; jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Europie.
„Vorwärts”
[fọ:rwrts; niem., ‘naprzód’]:
Wach Joachim, ur. 25 I 1898, Chemnitz, zm. 27 VIII 1955, Orselina k. Locarno,
niem. socjolog i religioznawca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia