Lew

Encyklopedia PWN

towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1901 przez O. Balzera, jako ogólnodostępne Tow. dla Popierania Nauki Pol. we Lwowie;
prywatna wyższa uczelnia założona 1922 we Lwowie przez Stowarzyszenie Kupców; miała 2 wydziały: prawno-ekonomiczny i handlowy; działała do IX 1939.
Złote Lwy Gdańskie, Wielka Nagroda „Złote Lwy Gdańskie”,
główna nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (1974–86 w Gdańsku).
stowarzyszenie oświat.;
targi zorganizowane po raz pierwszy 1921 w celu rozwoju kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi; odbywały się we wrześniu do 1938;
Aare Wymowa, Aar,
rzeka w Szwajcarii, lewy dopływ Renu;
Araguaia, Rio Araguaia,
rzeka w Brazylii, lewy (najdłuższy) dopływ rzeki Tocantins;
Ardżesz, Argeş,
rzeka w Rumunii, lewy dopływ Dunaju;
Bieła, Biẹłaja,
rzeka w europejskiej części Rosji, w Baszkirii i na granicy z Tatarstanem, lewy dopływ Kamy (uchodzi do Dolnokamskiego Zbiornika Wodnego); długość 1420 km,
rzeka, lewy dopływ Odry;
Cher
[sze:r] Wymowa,
rzeka w środkowej Francji, lewy dopływ Loary;
Czarna Hańcza, białorus. Czorna Hancza, Čorna Hanča, ros. Czorna Hańcza, Čërna Han'ča,
rzeka w Polsce i na Białorusi, lewy dopływ Niemna;
Fredro Aleksander, hrabia, ur. 20 VI 1793, Surochów k. Jarosławia, zm. 15 VII 1876, Lwów,
najwybitniejszy komediopisarz polski, poeta, pamiętnikarz.
Ghaghra, chiń. Kongque He, nepalskie Karnali, hindi Ghāghrā, Ghaghara, Gogra,
rzeka w Chinach, Nepalu i Indiach, najdłuższy lewy dopływ Gangesu;
Guaviare
[guawiạre],
Río Guaviare, w górnym biegu Guayabero,
rzeka w południowo-wschodniej Kolumbii, lewy dopływ Orinoko;
stowarzyszenia zał. 1880 w Krakowie i we Lwowie (lwowskie początkowo pod nazwą Koło Lit., od 1886 — Koło Lit.-Artyst.);
rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Wyż. Woźnicko-Wieluńską i Niz. Środkowopolską, w woj. śląskim i woj. wielkopol.;

Słownik języka polskiego PWN

lew I
1. «duże zwierzę drapieżne o muskularnej budowie i płowej sierści, żyjące w Afryce i Indiach»
2. Lew «jeden ze znaków zodiaku; też: osoba urodzona pod tym znakiem»

• lwi • lewek • lwisko • lwica
lew II «jednostka monetarna Bułgarii równa 100 stotinkom»
lew morski «ssak morski zamieszkujący wybrzeża Kalifornii, Galapagos i Japonii»
lewy
1. «znajdujący się po tej stronie ciała ludzkiego lub zwierzęcego, po której na ogół znajduje się serce; też o otoczeniu człowieka: znajdujący się po stronie ręki, która jest bliżej serca»
2. «o stronie tkaniny, ubrania itp.: spodni, wewnętrzny»
3. pot. «nielegalny, fałszywy»
4. pot. «wyglądający podejrzanie; też: nienadający się do czegoś z powodu braku jakichś umiejętności»
5. «lewicowy»
lewo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z lewą stroną czegoś, np. lewobrzeżny»
lewy prosty, lewy sierpowy, lewy sierp «w boksie: cios prosty, cios sierpowy zadany przeciwnikowi lewą ręką»
lewa I «karty wzięte jednorazowo podczas gry przez jednego z jej uczestników»
lewa II
1. «lewa strona»
2. «w komendzie marszowej: lewa noga»
z lewa «z lewej strony»
na lewo
1. «w lewą stronę, po lewej stronie»
2.  pot. «nielegalnie»
równaj w prawo (w lewo) «komenda wzywająca do wyprostowania szeregu i zwrócenia głowy w prawo (w lewo)»
w lewo «w lewą stronę, po lewej stronie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia