Lew

Encyklopedia PWN

Romer Eugeniusz Mikołaj, ur. 3 II 1871, Lwów, zm. 28 I 1954, Kraków,
ojciec Witolda, brat Jana, geograf; twórca i pionier nowoczesnej kartografii polskiej.
Salah ad-Din, Ṣalāḥ ad-Dīn, Saladyn, założyciel dyn. Ajjubidów, ur. 1138, Takrit, zm. II 1193, Damaszek,
sułtan Egiptu i Syrii, wielki wódz muzułmański, który odebrał krzyżowcom Jerozolimę.
Skrwa (Południowa), Skrwa Lewa, Osetnica,
rz., lewy dopływ Wisły;
określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
Liske Ksawery Franciszek, ur. 18 X 1838, Śląskowo k. Rawicza, zm. 27 II 1891, Lwów,
historyk, wydawca źródeł;
nazwa stosowana najczęściej do okresu rozkwitu matematyki polskiej, który nastąpił w II Rzeczypospolitej i był skoncentrowany w ośrodkach lwowskim i warszawskim;
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
sztuka Żydów w diasporze.
Achtuba, Ạchtuba,
rzeka w Rosji, lewa odnoga dolnej Wołgi;
Adda, łac. Addus,
rzeka w północnych Włoszech, lewy dopływ Padu;
Alej, Alẹj,
rzeka w azjatyckiej części Rosji (Kraj Ałtajski), lewy dopływ Obu;
Allier
[aljẹ] Wymowa,
rzeka w środkowej Francji, najdłuższy (lewy) dopływ Loary;
Aluta, Olt,
rzeka w Rumunii, lewy dopływ Dunaju;
Amga, Amgạ,
rzeka w azjatyckiej części Rosji, w Jakucji, najdłuższy (lewy) dopływ Ałdanu;
Apure, Río Apure,
rzeka w Wenezueli, lewy dopływ Orinoko;
Assiniboine
[əsı̣nıboın],
ang. Assiniboine River, fr. Rivière Assiniboine,
rzeka w Kanadzie, w prowincjach Saskatchewan i Manitoba, lewy dopływ rzeki Red;
Balzer Oswald Marian, ur. 23 I 1858, Chodorów, zm. 11 I 1933, Lwów,
prawnik, historyk prawa;

Słownik języka polskiego PWN

lew I
1. «duże zwierzę drapieżne o muskularnej budowie i płowej sierści, żyjące w Afryce i Indiach»
2. Lew «jeden ze znaków zodiaku; też: osoba urodzona pod tym znakiem»

• lwi • lewek • lwisko • lwica
lew II «jednostka monetarna Bułgarii równa 100 stotinkom»
lew morski «ssak morski zamieszkujący wybrzeża Kalifornii, Galapagos i Japonii»
lewy
1. «znajdujący się po tej stronie ciała ludzkiego lub zwierzęcego, po której na ogół znajduje się serce; też o otoczeniu człowieka: znajdujący się po stronie ręki, która jest bliżej serca»
2. «o stronie tkaniny, ubrania itp.: spodni, wewnętrzny»
3. pot. «nielegalny, fałszywy»
4. pot. «wyglądający podejrzanie; też: nienadający się do czegoś z powodu braku jakichś umiejętności»
5. «lewicowy»
lewo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z lewą stroną czegoś, np. lewobrzeżny»
lewy prosty, lewy sierpowy, lewy sierp «w boksie: cios prosty, cios sierpowy zadany przeciwnikowi lewą ręką»
lewa I «karty wzięte jednorazowo podczas gry przez jednego z jej uczestników»
lewa II
1. «lewa strona»
2. «w komendzie marszowej: lewa noga»
z lewa «z lewej strony»
na lewo
1. «w lewą stronę, po lewej stronie»
2.  pot. «nielegalnie»
równaj w prawo (w lewo) «komenda wzywająca do wyprostowania szeregu i zwrócenia głowy w prawo (w lewo)»
w lewo «w lewą stronę, po lewej stronie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia