Lew

Encyklopedia PWN

Dybowski Benedykt Tadeusz, ur. 12 V 1833, Adamaryn (Białoruś), zm. 31 I 1930, Lwów,
polski zoolog, lekarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny.
Gorazdowski Zygmunt, święty, ur. 1 XI 1845, Sanok, zm. 1 I 1920, Lwów,
polski ksiądz katolicki.
Han Shui Wymowa, dawniej Han-szuej, Han Jiang,
rzeka we wschodnich Chinach, najdłuższy lewy dopływ Jangcy;
Hirschberg Aleksander, ur. 15 XII 1847, Lwów, zm. 27 VII 1907, tamże,
historyk, bibliotekarz, działacz polityczny;
Iguaçu
[iguasụ] Wymowa,
Iguazú, portug. Rio Iguaçu, hiszp. Río Iguazú,
rz. w południowej Brazylii, na Wyż. Brazylijskiej, lewy dopływ Parany;
Iłżanka, Iłża, w górnym biegu Białka, w dolnym Chotcza,
rz., lewy dopływ Wisły;
Ingarden Roman Witold, ur. 5 II 1893, Kraków, zm. 15 VI 1970, tamże,
filozof i estetyk.
James
[dżeımz],
Dakota, James River,
rz. w USA, w stanach Dakota Północna i Dakota Południowa, lewy dopływ Missouri;
Japurá
[hapurạ],
portug. Rio Japurá, w górnym i środk. biegu, w Kolumbii, Caquetá,
rz. w Kolumbii i Brazylii, lewy dopływ Amazonki;
Jędrzejewski Władysław, ur. 5 III (lub 30 III) 1863, Nowiny k. Witebska, zm. III 1940, Lwów,
generał;
Jialing Jiang, Cialing-ciang,
rz. w środkowych Chinach, lewy dopływ Jangcy;
rz., lewy dopływ Odry; płynie z G. Kaczawskich przez Pogórze Kaczawskie, Wysoczyznę Chojnowską, Równinę Legnicką do Pradoliny Wrocławskiej, w woj. dolnośląskim;
rz. w Zambii, lewy dopływ Zambezi;
Kamienna, Kamionna, Kamiona,
rz., lewy dopływ środkowej Wisły; płynie przez Wyż. Kielecką do Małopolskiego Przełomu Wisły, w woj. świętokrzyskim;
dwutaktowy chód konia;
Krzna, Trzna,
rz., lewy dopływ Bugu; płynie przez Polesie Podlaskie i Niz. Południowopodlaską, w woj. lubelskim;
kwadrofonia
[łac.-gr.],
technika przesyłania, zapisywania i odtwarzania przestrzennego dźwięku, umożliwiająca uzyskanie bardziej naturalnego brzmienia dźwięku niż przy zastosowaniu stereofonii.
rz., lewy dopływ Bobru, płynie z Sudetów Zachodnich przez Pogórze Zachodniosudeckie na Niz. Śląsko-Łużycką, w woj. dolnośląskim i woj. lubuskim;
lateralizacja
[łac. lateralis ‘boczny’],
psychol. czynnościowa asymetria ciała ludzkiego (także niektórych zwierząt), wyrażająca się większą sprawnością narządów (ręka, noga, oko) położonych po jednej (prawej lub lewej) stronie ciała;

Słownik języka polskiego PWN

lew I
1. «duże zwierzę drapieżne o muskularnej budowie i płowej sierści, żyjące w Afryce i Indiach»
2. Lew «jeden ze znaków zodiaku; też: osoba urodzona pod tym znakiem»

• lwi • lewek • lwisko • lwica
lew II «jednostka monetarna Bułgarii równa 100 stotinkom»
lew morski «ssak morski zamieszkujący wybrzeża Kalifornii, Galapagos i Japonii»
lewy
1. «znajdujący się po tej stronie ciała ludzkiego lub zwierzęcego, po której na ogół znajduje się serce; też o otoczeniu człowieka: znajdujący się po stronie ręki, która jest bliżej serca»
2. «o stronie tkaniny, ubrania itp.: spodni, wewnętrzny»
3. pot. «nielegalny, fałszywy»
4. pot. «wyglądający podejrzanie; też: nienadający się do czegoś z powodu braku jakichś umiejętności»
5. «lewicowy»
lewo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z lewą stroną czegoś, np. lewobrzeżny»
lewy prosty, lewy sierpowy, lewy sierp «w boksie: cios prosty, cios sierpowy zadany przeciwnikowi lewą ręką»
lewa I «karty wzięte jednorazowo podczas gry przez jednego z jej uczestników»
lewa II
1. «lewa strona»
2. «w komendzie marszowej: lewa noga»
z lewa «z lewej strony»
na lewo
1. «w lewą stronę, po lewej stronie»
2.  pot. «nielegalnie»
równaj w prawo (w lewo) «komenda wzywająca do wyprostowania szeregu i zwrócenia głowy w prawo (w lewo)»
w lewo «w lewą stronę, po lewej stronie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia