Lew

Encyklopedia PWN

Knipper Lew K., ur. 3 XII 1898, Tyflis (ob. Tbilisi), zm. 30 VII 1974, Moskwa,
kompozytor gruziński;
Kopielew Lew Z., ur. 27 III 1912, Kijów, zm. 18 VI 1997, Niemcy,
ros. prozaik i publicysta;
Kropiwnicki Lew J., ur. 1922, zm. 1995,
ros. malarz, grafik i twórca sztuki dekoracyjnej;
Kuleszow Lew W., ur. 13 I 1899, Tambow, zm. 29 III 1970, Moskwa,
ros. reżyser i teoretyk filmu;
Kulidżanow Lew, ur. 19 III 1924, Tyflis (ob. Tbilisi), zm. 18 II 2002, Moskwa,
ormiański reżyser filmowy;
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
Litoszenko Lew N., ur. 1886, zm. 1938(?),
rosyjski ekonomista i statystyk;
Ludwik VIII Lew, ur. 1187, zm. 1226,
z dynastii Kapetyngów, król Francji od 1223, syn Filipa II Augusta;
Łunc Lew N., ur. 2 V 1901, Petersburg, zm. 8 V 1924, Hamburg,
pisarz rosyjski;
Mały Lew, Leo Minor,
astr. gwiazdozbiór nieba północnego;
Martow Lew, właśc. Julij O. Cederbaum, ur. 24 XI 1873, Stambuł, zm. 4 IV 1923, Berlin,
socjaldemokrata ros.; przywódca mienszewików;
Mej Lew A., ur. 25 II 1822, Moskwa, zm. 28 V 1862, Petersburg,
pisarz rosyjski;
Oborin Lew N., ur. 11 IX 1907, Moskwa, zm. 5 I 1974, tamże,
ros. pianista i pedagog muzyczny;
Pontriagin Lew S., ur. 3 IX 1908, Moskwa, zm. 3 V 1988, tamże,
matematyk rosyjski;
Rudniew Lew W., ur. 13 III 1885, Nowogród Wielki, zm. 19 XI 1956, Moskwa,
architekt rosyjski;
Sapieha Lew, ur. 4 IV 1557, Ostrowno (Witebskie), zm. 7 VII 1633, Wilno,
ojciec Jana Stanisława i Kazimierza Leona, kanclerz i hetman wielki litew. oraz wojewoda wileński;
Szczerba Lew W., ur. 3 III 1880, Petersburg, zm. 26 XII 1944, Moskwa,
ros. językoznawca, slawista i romanista;
Szestow Lew, właśc. Jehuda Lejb Isaakowicz Szwarcman, ur. 12 II 1866, Kijów, zm. 20 IX 1938, Paryż,
ros. filozof egzystencjalista i irracjonalista.
Szternberg Lew J., ur. 21 IV lub 3 V 1861 lub 1859, Żytomierz, zm. 14 VIII 1927, Duderhof (obecnie osiedle Możajski k. Petersburga),
ros. antropolog i etnograf, pochodzenia żydowskiego;
Szubnikow Lew, ur. 29 IX 1901, Petersburg, zm. 10 XI 1937,
fizyk ukr.;

Słownik języka polskiego PWN

lew I
1. «duże zwierzę drapieżne o muskularnej budowie i płowej sierści, żyjące w Afryce i Indiach»
2. Lew «jeden ze znaków zodiaku; też: osoba urodzona pod tym znakiem»

• lwi • lewek • lwisko • lwica
lew II «jednostka monetarna Bułgarii równa 100 stotinkom»
lew morski «ssak morski zamieszkujący wybrzeża Kalifornii, Galapagos i Japonii»
lewy
1. «znajdujący się po tej stronie ciała ludzkiego lub zwierzęcego, po której na ogół znajduje się serce; też o otoczeniu człowieka: znajdujący się po stronie ręki, która jest bliżej serca»
2. «o stronie tkaniny, ubrania itp.: spodni, wewnętrzny»
3. pot. «nielegalny, fałszywy»
4. pot. «wyglądający podejrzanie; też: nienadający się do czegoś z powodu braku jakichś umiejętności»
5. «lewicowy»
lewo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z lewą stroną czegoś, np. lewobrzeżny»
lewy prosty, lewy sierpowy, lewy sierp «w boksie: cios prosty, cios sierpowy zadany przeciwnikowi lewą ręką»
lewa I «karty wzięte jednorazowo podczas gry przez jednego z jej uczestników»
lewa II
1. «lewa strona»
2. «w komendzie marszowej: lewa noga»
z lewa «z lewej strony»
na lewo
1. «w lewą stronę, po lewej stronie»
2.  pot. «nielegalnie»
równaj w prawo (w lewo) «komenda wzywająca do wyprostowania szeregu i zwrócenia głowy w prawo (w lewo)»
w lewo «w lewą stronę, po lewej stronie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia