Kamienia

Encyklopedia PWN

litotrypsja
[gr. líthos ‘kamień’, tríbō ‘rozcieram’],
metoda usuwania kamieni nerkowych za pomocą litotryptera;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
neolit
[gr. líthos ‘kamień’],
archeol. końcowy okres epoki kamienia poprzedzający epokę brązu;
paleolit
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, líthos ‘kamień’],
archeol. starsza epoka kamienia,
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
umiejętność wznoszenia budowli murowanych z kamienia lub cegły z użyciem (lub bez) zapraw wiążących.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia