litotrypsja
 
Encyklopedia PWN
litotrypsja
[gr. líthos ‘kamień’, tríbō ‘rozcieram’],
metoda usuwania kamieni nerkowych za pomocą litotryptera;
polega na rozkruszaniu kamienia tkwiącego w miedniczce nerkowej na drobne fragmenty, a następnie usunieciu ich lub umożliwieniu im przejścia do pęcherza moczowego i wydalenia. Rozróżnia się: l. przezskórną i l. zewnętrzną. L. przezskórna polega na wprowadzeniu przez niewielkie nacięcie skóry, w bezpośrednie sąsiedztwo kamienia nerkowego, narzędzia w postaci sondy z umieszczonym na końcu generatorem fali uderzeniowej lub ultradźwiękowej; lokalizacja kamienia oraz sondy odbywa się pod kontrolą rentgenoskopową; fragmenty kamienia mogą być usunięte za pomocą tej samej sondy albo — jeśli są dostatecznie małe — wypłukane drogą moczową. L. zewnętrzna polega na umieszczeniu pacjenta w wypełnionej wodą wannie, w której znajduje się generator fali uderzeniowej; reflektor koncentruje falę w miejscu, gdzie znajduje się kamień; łoże pacjenta jest wyposażone w precyzyjny system regulacyjny; po dokładnym ustawieniu pozycji pacjenta w stosunku do reflektora doprowadza się do wyładowania i generacji fali uderzeniowej (wyładowanie powtarza się wielokrotne, nawet do 2000 razy). Ostatnio do generowania fali uderzeniowej zaczęto wykorzystywać impulsy laserowe; światło laserowe doprowadza się do kamienia endoskopowo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia