Kamienia

Encyklopedia PWN

szczyt w górach Ural, w Rosji.
dwa płaskie kamienne walce o osi pionowej, dolny nieruchomy, górny obracający się, między którymi następuje rozdrabnianie ziarna;
Naftowe Kamienie, Neft Daşları,
osiedle miejskie w Azerbejdżanie, na M. Kaspijskim, ok. 40 km od brzegów Płw. Apszerońskiego;
głazy lub płyty kamienne pokryte barwną ornamentyką (wątki wstęg, zwierzęce, roślinne) i runami, wznoszone głównie IX–XI w. w krajach skandynawskich, rzadziej na szlakach wypraw wikingów.
bot. roślina zielna, → litops.
litografia
[gr. líthos ‘kamień’, gráphō ‘piszę’],
poligr., szt. plast. metoda drukowania płaskiego i technika graficzna (grafika), także nazwa odbitki wykonanej tą metodą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia