Islandii

Encyklopedia PWN

źródła wód ciepłych (termalnych), których temp. jest wyższa od 20°C (wg klasyfikacji balneologicznej) lub od średniej rocznej temperatury powietrza danego obszaru (wg klasyfikacji hydrogeologicznej).
m. w Islandii.
dendrochronologia
[gr. déndron ‘drzewo’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka wyodrębniona z dendrologii, zajmująca się datowaniem obiektów, znalezisk archeol. i zjawisk przyr. na podstawie rocznych przyrostów drzew (słojów);
m. w Islandii.
dorsz, Gadus morhua,
ryba mor. z rodziny dorszowatych (Gadidae), rzędu dorszokształtnych;
określenie konfliktów o prawa połowów na wodach wokół Islandii, → „wojny dorszowe”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia