Inne

Encyklopedia PWN

totalitaryzm
[łac.],
system rządów (oraz wspierająca go ideologia) charakterystyczny dla XX-wiecznych państw, w których ambicje modernizacyjne i mocarstwowe szły w parze z rozczarowaniem do demokracji, jej kryzysem lub niedostatkiem;
Toulouse-Lautrec
[tulụz lotrẹk]
Henri de Wymowa, ur. 24 XI 1864, Albi, zm. 9 IX 1901, Château de Malormé,
francuski malarz, rysownik i grafik; jeden z najwybitniejszych postimpresjonistów.
tajna organizacja polit.-rel., zał. 1903 w Warszawie przez działaczy oświat. Ligi Nar. z A. Zawadzkim, S. Kozickim, M. Arcichowskim w porozumieniu z Nar. Kołem Księży;
transdukcja
[łac.],
genet. proces przenoszenia DNA z jednej komórki bakteryjnej do drugiej, za pośrednictwem bakteriofagów;
transfer
[łac.],
ekon. przekazanie przez dany podmiot pieniędzy, kruszcu, towarów, usług itp. innemu podmiotowi;
transjent
[ang. < łac.],
fiz. stan przejściowy wzbudzonego, wymuszonego drgania mech. lub akustycznego (także innego rodzaju, np. elektr.) zaczynający lub kończący właściwy sygnał (stan ustalony drgania);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia