Teatr Nowy
 
Encyklopedia PWN
Teatr Nowy w Łodzi,
teatr zał. 1949 przez grupę, gł. młodych, aktorów pod kierownictwem K. Dejmka (dyrektor 1949–61 i 1975–79) i J. Warmińskiego jako scena pokoleniowa;
w momencie powstania realizował, w zakresie repertuaru i pracy nad wystawianiem sztuk, założenia realizmu socjalistycznego (wyst. Brygady szlifierza Karhana V. Kani 1949); po epizodzie socrealist. — w repertuarze klasyka (m.in. dramaty romant., S. Wyspiańskiego, przedstawienia staropol.) i sztuki współcz. (zwłaszcza satyra społ.-polit., np. inscenizacje Łaźni W. Majakowskiego 1954, Święta Winkelrida J. Andrzejewskiego i J. Zagórskiego 1956); inni dyr., m.in.: W. Pilarski, J. Kłosiński, J. Zegalski, J. Hutek, M. Marcheluk, J. Chmielnik, G. Królikiewicz, J. Zelnik, Z. Jaskuła.
Bibliografia
M. CZANERLE Teatr pokolenia, Łódź 1964;
Teatr Nowy w Łodzi 1949–1979, red. S. Kaszyński, Łódź 1983.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia