Inne

Encyklopedia PWN

przekształcanie jednego pierwiastka chemicznego w inny w wyniku przemiany promieniotwórczej;
trybut
[łac.],
w starożytności i średniowieczu danina, zwykle pieniężna, świadczona przez jednego władcę innemu jako wyraz uznania zwierzchności terytorialnej.
skała osadowa powstała wskutek diagenezy materiałów piroklastycznych (25–75% objętości skały) zmieszanych z okruchami skalnymi innego pochodzenia (75–25% objętości);
ukiyo-e
[ukijoe; jap., ‘obraz świata, który przemija’],
szkoła i styl w malarstwie i drzeworycie japońskim XVII–XIX w.;
układ odniesienia, w którym ciało odosobnione spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia