Ich

Encyklopedia PWN

w Ewangelii Łukasza oznajmienie Marii przez anioła Gabriela, że w wyniku cudownego poczęcia urodzi ona Jezusa, Mesjasza i Zbawiciela;
krótki film złożony z wybranych scen, reklamujący w kinie lub telewizji film fabularny przed jego premierą.
czasopismo wyd. 1868–72 w Piekarach
organizacja konspiracyjna, działająca 1833 w Galicji;
konfederacja wojsk., zawiązana II 1659 przez chorągwie koronne pod M. Jaskólskim;
stronnictwo polit., utworzone 1924 z połączenia Pol. Stronnictwa Lud.-Lewica z Pol. Związkiem Ludowców (grupa posłów z J. Brylem, którzy wystąpili z PSL „Piast”);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia