Ich

Encyklopedia PWN

żywice syntetyczne otrzymywane w wyniku polikondensacji furfuralu z fenolem (żywice furfuralowo-fenolowe) lub ketonami (zwłaszcza acetonem), polikondensacji alkoholu furfurylowego lub też jego polikondensacji z formaldehydem, mocznikiem i in. związkami;
kryptonim oddziałów powstańczych II Obwodu Okręgu Warszawskiego AK (Żoliborz, Bielany, Marymont, Powązki);
filoz. w starożytnej filozofii greckiej pierwotne tworzywo rzeczywistości lub jeden z jego podstawowych składników: woda, powietrze, ogień, ziemia;
gatunki wytwarzające na organizmie macierzystym rośliny potomne;
zool. rodzaj rozrodu u zwierząt, gdy po zapłodnieniu wewnętrznym cały rozwój zarodka przebiega w organizmie matki;
żywotnik, Thuja,
rodzaj roślin nagozalążkowych, drzewiastych z rodziny cyprysowatych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia