Ich

Encyklopedia PWN

bot. wpływ światła na wzrost, rozwój i różnicowanie roślin podczas ich całego cyklu życiowego (obejmującego: kiełkowanie, wzrost łodygi, powiększanie liści, rozwój chloroplastów, syntezę chlorofilu, karotenoidów i antocyanów, kwitnienie, owocowanie i starzenie się roślin);
urządzenie widowiskowe umożliwiające indywidualne oglądanie stereoskopowych obrazów fot. (stereoskopia), popularne na przeł. XIX i XX w.;
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
zespół dyscyplin obejmujących teorię i technikę procesu fot.: chemię i technologię fot. materiałów światłoczułych, ich obróbkę, sensytometrię oraz zagadnienia jakości obrazu fotograficznego;
hydrol. górna warstwa wody w oceanie świat. (do głęb. ok. 1700 m) i zbiornikach śródlądowych (do ok. 400 m), do której docierają promienie słoneczne;
fr. projekty współpracy polit. państw Wspólnot Eur., przedstawione 1961 i 1962.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia