Ich

Encyklopedia PWN

prywatna organizacja piktorialistów (piktorializm) pol. działająca 1929–39;
metoda diagnozowania i terapii nowotworów wykorzystująca fotochemiczne reakcje sensybilizowane specjalnymi barwnikami;
zjawiska elektr. zachodzące w ciałach pod wpływem padającego na nie promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu opt.);
fotogenia, fotogeniczność,
pogląd teoretyczny dotyczący rozwoju XX-wiecznej fotografii i filmu;
fotografia astronomiczna, astrofotografia,
metoda obserwacyjna astronomii polegająca na uzyskiwaniu obrazów fot. ciał niebieskich w celu wyznaczenia ich położeń, pomiaru jasności, rejestracji widm i określania wyglądu;
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia