Holandii

Encyklopedia PWN

m. w północno-zachodniej Holandii, w konurbacji Randstad, na zachód od Amsterdamu;
stolica konstytucyjna Holandii;
Delta-Plan, Deltawerker,
system budowli hydrotechn. w południowo-zachodniej Holandii, przy ujściu Skaldy Wschodniej, Renu i Mozy do M. Północnego, chroniący wybrzeża południowo-zachodniej Holandii przed powodziami morskimi;
Linné
[linẹ:]
Carl von, Carolus Linnaeus, Karol Linneusz, ur. 23 V 1707, Råshult (prow. Småland), zm. 10 I 1778, Uppsala,
szwedzki przyrodnik i lekarz.
Niderlandy, hol. Nederlanden, fr. Pays-Bas,
historyczna nazwa nizinnych terenów u ujścia Renu, Mozy i Skaldy do Morza Północnego, z czasem rozciągnięta także na Ardeny i sąsiednie wyżyny, obecnie wchodzące w skład Belgii, Holandii i Luksemburga.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia