Granicą ciągu liczbowego

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, spotykane przede wszystkim w szeroko rozumianej analizie matematycznej i topologii; wyraża pojmowany intuicyjnie fakt zbliżania się jakiejś wielkości do ustalonej wartości.
mat. rodzaj ciągu liczbowego;
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
e, liczba Nepera,
mat. liczba będąca granicą ciągu liczbowego ; e =  = = 2,71828182845904523...;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia