ciąg geometryczny
 
Encyklopedia PWN
ciąg geometryczny,
mat. rodzaj ciągu liczbowego;
ciąg, w którym każdy wyraz (poza pierwszym) powstaje przez pomnożenie wyrazu poprzedniego przez stały czynnik q ≠ 0 (niezależny od n), zwany ilorazem ciągu geometrycznego: an + 1 = an · q; suma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego:
;
gdy |q| < 1, to ciąg geometryczny jest zbieżny do zera i wówczas istnieje granica:
, zwana sumą nieskończonego ciągu geometrycznego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia