GALICJA

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa ziem dawnej Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim 1772–1918;
Dywizja SS Galicja, niem. 14. SS Schützen-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija Hałyczyna,
jedna z 17 dywizji Waffen-SS (SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas II wojny światowej.
Komitet Galicji Zachodniej, Komitet Prowincjonalny Galicji Zachodniej,
organ zwierzchni konspiracji „białych” w Galicji Zachodniej;
zwierzchni organ konspiracji powstańczej, powołany przez Rząd Nar. VII 1863, w miejsce Komitetu Galicji Zachodniej;
prowincjonalna konstytucja Galicji 1861–1918, określająca zasady funkcjonowania i kompetencje najwyższych władz autonomicznych (krajowych): Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego, w ramach monarchii austro-węgierskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia