Statut krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim
 
Encyklopedia PWN
Statut krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, Statut dla Galicji,
prowincjonalna konstytucja Galicji 1861–1918, określająca zasady funkcjonowania i kompetencje najwyższych władz autonomicznych (krajowych): Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego, w ramach monarchii austro-węgierskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia