GALICJA

Encyklopedia PWN

określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);
politycy pol. w Galicji zabiegający 1860–73 o jej autonomię i o przebudowę Austrii w państwo federacyjne;
określenie reform adm., kośc., sądowniczych, społ., szkolnych i wojsk., ogłoszonych w Austrii 1780–90 przez ces. Józefa II
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia