GALICJA

Encyklopedia PWN

Pilat Tadeusz, ur. 8 IX 1844, Gumniska k. Tarnowa, zm. 9 I 1923, Lwów,
brat Romana, ojciec Stanisława, prawnik, ekonomista i statystyk;
polsko-ukraińskie walki o Galicję Wschodnią oraz Wołyń i Chełmszczyznę;
ród szlachecki herbu Sas, osiadły na Rusi Czerwonej;
konserwatyzm
[łac. conservatus ‘zachowany’],
postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego, zakorzenionego w tradycji stanu rzeczy (wartości, obyczajów, praw, ustroju politycznego itp.) oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian i nowości;
Lobkowitz, Lobkowic, August Longin von, książę, ur. 15 III 1797, Raudnitz an der Elbe (ob. Roudnice n. Łabą, Czechy), zm. 17 III 1842, Wiedeń,
gubernator Galicji;
Piłsudski Józef Klemens, pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, ur. 5 XII 1867, Zułów (Litwa), zm. 12 V 1935, Warszawa,
polityk, mąż stanu, Marszałek Polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia