GALICJA

Encyklopedia PWN

kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
ziemie polskie włączone do Austrii podczas rozbiorów Polski;
nazwa całości praw społeczno-politycznych, które Galicja uzyskała 1860–73;
Barasz Aszer, ur. 16 III 1889, Łopatyn (pow. berdyczowski, wsch. Galicja), zm. 4 VI 1952,
pisarz żydowski, tworzący w języku hebrajskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia