Elastyczność dochodowa

Encyklopedia PWN

ekon. w funkcjach opisujących zależności ekonomiczne, wrażliwość zmiennej zależnej na zmiany zmiennych niezależnych, np. wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej.
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
Hicks
[hıks]
Sir John Richard Wymowa, ur. 8 IV 1904, Leamington Spa (hrab. Warwick), zm. 20 V 1989, Blockley (hrab. Gloucester),
ekonomista brytyjski, reprezentant keynesowskiego nurtu syntezy neoklasycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia