Delfach

Encyklopedia PWN

w staroż. Grecji budowla stanowiąca rodzaj gospody;
Omfale, Omphálē,
mit. gr. królowa Lidii (Azja Mniejsza), u której Herakles na rozkaz Zeusa (bądź wyroczni w Delfach) odbywał karę za zabójstwo króla Ojchalii, Ifitosa;
omfalos
[gr.],
półokrągły kamień w świątyni Apollina w Delfach;
Polignot, Polýgnōtos, żył w V w. p.n.e.,
malarz grecki;
poznaj samego siebie, gr. gnothi seauton, łac. nosce te ipsum,
maksyma pochodząca od siedmiu mędrców starożytnej Grecji, wyryta na frontonie świątyni Apollina w Delfach, spopularyzowana przez Sokratesa;
Pytia, Pythía,
kapłanka Apollina w Delfach, która wieszczyła, siedząc na trójnogu w adytonie (miejscu niedostępnym dla wiernych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia