Delfach

Encyklopedia PWN

Kastalia, Źródło Kastalskie,
mit. gr. źródło w Delfach poświęcone Apollu i muzom (dziś źródło Św. Jana);
Pyton, Pýthōn
[gr. pýthein ‘gnić’],
mit. gr. olbrzymi wąż zabity w Delfach przez Apollina;
w staroż. Grecji ciąg nie powiązanych ze sobą wojen, związanych z kontrolą nad sanktuarium delfickim bądź ochroną jego własności przez Radę Amfiktionii (amfiktionie).
Ajschylos, Eschyl, gr. Aíschylos, ur. 525 p.n.e., Eleusis k. Aten, zm. 456 p.n.e., Gela na Sycylii,
jeden z trzech wielkich tragediopisarzy greckich, uznany za twórcę tragedii klasycznej.
amfiktionie
[gr. amphiktýones ‘żyjący wokół’],
związki miast (pierwotnie plemion) opiekujące się jakimś miejscem kultowym;
Antenor z Aten, Antḗnōr, żył na przeł. VI i V w. p.n.e.,
rzeźbiarz gr., syn malarza Eumaresa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia