Delfach

Encyklopedia PWN

budowla w porządku doryckim, w kształcie małej świątyni, wzniesiona 480 p.n.e. w Delfach; zrekonstruowana.
wyrocznia związana z miejscem kultu Apollina w Delfach.
Dionizos, Bachus, gr. Diónysos, Diṓnysos, Bákchos, łac. Bacchus,
mit. gr. bóg żywotnych sił natury objawiający się w szale religijnym, utożsamiany z rzymskim Liberem; syn Zeusa i córki Kadmosa, Semele;
Elpenor, Elpḗnōr,
mit. gr. najmłodszy z towarzyszy Odyseusza;
fratria
[gr. phratría ‘braterstwo’],
hist. jedna z grup, na jakie dzieliła się społeczność polis greckich;
mit. gr. dzikie plemię olbrzymów zrodzonych z Gai i krwi wykastrowanego Uranosa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia