Delfach

Encyklopedia PWN

Delfy, Delphoí, ob. Dhelfị, Delfoí,
w starożytności m. w środkowej Grecji, na południowo-zachodnich stokach Parnasu;
posąg gr. z brązu (wys. 1,8 m), przedstawiający mężczyznę w chitonie — aurigę,
Fidiasz, Pheidías, ur. ok. 490 p.n.e., zm. ok. 420 p.n.e.,
według opinii starożytnych największy rzeźbiarz grecki.
niemal identyczne posągi gr. (marmur, wys. 1,97 i 1,57 m) nagich młodzieńców w typie kurosów;
w starożytnej Grecji nazwa, którą określano słynnych z mądrości mężów z VII i VI w.;
Fokida, Focyda, gr. Fokịs, Fōkís,
kraina historyczna w środkowej Grecji (region Grecja Środk.), nad Zat. Koryncką,
Kastalia, Źródło Kastalskie,
mit. gr. źródło w Delfach poświęcone Apollu i muzom (dziś źródło Św. Jana);
Pyton, Pýthōn
[gr. pýthein ‘gnić’],
mit. gr. olbrzymi wąż zabity w Delfach przez Apollina;
w staroż. Grecji ciąg nie powiązanych ze sobą wojen, związanych z kontrolą nad sanktuarium delfickim bądź ochroną jego własności przez Radę Amfiktionii (amfiktionie).
Ajschylos, Eschyl, gr. Aíschylos, ur. 525 p.n.e., Eleusis k. Aten, zm. 456 p.n.e., Gela na Sycylii,
jeden z trzech wielkich tragediopisarzy greckich, uznany za twórcę tragedii klasycznej.
amfiktionie
[gr. amphiktýones ‘żyjący wokół’],
związki miast (pierwotnie plemion) opiekujące się jakimś miejscem kultowym;
Antenor z Aten, Antḗnōr, żył na przeł. VI i V w. p.n.e.,
rzeźbiarz gr., syn malarza Eumaresa;
budowla w porządku doryckim, w kształcie małej świątyni, wzniesiona 480 p.n.e. w Delfach; zrekonstruowana.
wyrocznia związana z miejscem kultu Apollina w Delfach.
Dionizos, Bachus, gr. Diónysos, Diṓnysos, Bákchos, łac. Bacchus,
mit. gr. bóg żywotnych sił natury objawiający się w szale religijnym, utożsamiany z rzymskim Liberem; syn Zeusa i córki Kadmosa, Semele;
Elpenor, Elpḗnōr,
mit. gr. najmłodszy z towarzyszy Odyseusza;
fratria
[gr. phratría ‘braterstwo’],
hist. jedna z grup, na jakie dzieliła się społeczność polis greckich;
mit. gr. dzikie plemię olbrzymów zrodzonych z Gai i krwi wykastrowanego Uranosa;
Hellenowie, Héllēnes,
samookreślenie Greków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia