Definicja

Encyklopedia PWN

definicja
[łac. definitio ‘odgraniczenie’, ‘określenie’],
log. we współcz. metodologii i logice termin, przez który rozumie się definicję realną bądź nominalną;
definicja indukcyjna, definicja rekurencyjna,
log. definicja zbioru, w którym dają się wyróżnić elementy wyjściowe oraz elementy otrzymane z wyjściowych;
definicja ostensywna, definicja dejktyczna,
log. definicja polegająca na pozawerbalnym wskazaniu (np. gestem) definiowanego przedmiotu i jego charakterystycznych cech.
definicja projektująca, definicja syntetyczna,
log. definicja wprowadzająca do języka nowe znaczenia wyrazów na zasadzie konwencji terminologicznej.
definicja sprawozdawcza, definicja analityczna,
log. definicja zdająca sprawę z przyjętego w danym języku sposobu rozumienia znaczeń wyrazów.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia