Definicja

Encyklopedia PWN

log., metodol. definicja, która (w przeciwieństwie do definicji normalnej) nie charakteryzuje w pełni terminu definiowanego, lecz podaje dlań jakiś zakres nadrzędny lub podrzędny.
log. rodzaj definicji, w której, w przeciwieństwie do definicji aksjomatycznej, występuje różnica między członem definiowanym i definiującym, a w przeciwieństwie do definicji cząstkowej, zakresy tych członów są identyczne; np. definicja klasyczna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia