Ameryki Łac

Encyklopedia PWN

Centrum Studiów Monetarnych Ameryki Łacińskiej, hiszp. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
latynoamer. instytucja nauk. prowadząca badania nad polityką pieniężną, fiskalną i bankowością; powołana 1952
Głos Ameryki, Voice of America Wymowa,
radiowa agencja informacyjna, zał. 1942 w Waszyngtonie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia