Śląsku

Encyklopedia PWN

planowane głosowanie ludności Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu na mocy decyzji Rady Najwyższej konferencji pokojowej z 27 IX 1919 w celu wypowiedzenia się w sprawie przynależności państw. tych terytoriów do Polski lub Czechosłowacji.
towarzystwo nauk. ogólne, działające 1920–39 w Katowicach;
organ adm. przedstawicielstwa ludności pol. Górnego Śląska wobec Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, Niemiec i Polski; utworzona 30 VII 1921, z siedzibą w Bytomiu, następnie w Katowicach;
stowarzyszenie utworzone 1989, z siedzibą w Gogolinie; do 1993 pod nazwą Towarzystwo Społ.-Kult. Mniejszości Niem. na Śląsku Opolskim;
głosowanie mieszkańców na terenach spornych między Polską a Niemcami 20 III 1921;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia