Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
stowarzyszenie utworzone 1989, z siedzibą w Gogolinie; do 1993 pod nazwą Towarzystwo Społ.-Kult. Mniejszości Niem. na Śląsku Opolskim;
siedziba w Gogolinie; ma na celu krzewienie i rozwijanie oświaty, kultury i sztuki niem., przekazywanie władzom i instytucjom państw. postulatów dotyczących potrzeb społ. i bytowych Niemców zamieszkałych w Polsce, zahamowanie fali wyjazdów do Niemiec; liczy 190 tys. czł. w 290 kołach; prezes H. Kroll; wydaje tyg. „Oberschlesiche Zeitung — Gazeta Górnośląska”. Podobne organizacje działają w woj.: katow., częstoch., wrocł., wałb., olsztyńskim, gdańskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia