Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku,
towarzystwo nauk. ogólne, działające 1920–39 w Katowicach;
powstało z przekształcenia Tow. Literackiego, zał. w Bytomiu; reaktywowane 1945 jako Śląsko-Dąbrowskie Tow. Przyjaciół Nauk, przemianowane 1950 na Śląskie Tow. Naukowe i wcielone do oddziału katow. Instytutu Zachodniego; oprócz Instytutu Śląskiego w Katowicach znacznie przyczyniło się do rozwoju ruchu nauk. na Śląsku; prowadziło działalność wydawniczą, publikując 6 tomów „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” (1929–38); gł. działaczami Towarzystwa byli: ksiądz E. Szramek, W. Olszewicz, R. Lutman, F. Popiołek, K. Prus, P. Rybicki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia