Alianckie Siły Zbrojne na Górnym Śląsku
 
Encyklopedia PWN
utworzone w celu zabezpieczenia władzy Komisji Międzysojuszniczej i zapewnienia spokoju na obszarze plebiscytowym Górnego Śląska; oddziały fr. i wł., wprowadzone II 1920 na miejsce usuniętych jednostek armii niem., zostały III 1921 wzmocnione oddziałami bryt.; w okresie III powstania śląskiego 1921 alianckie siły zbrojne liczyły ok. 20 tys. żołnierzy (ponad 10 tys. Francuzów, ok. 6 tys. Włochów i ok. 4 tys. Brytyjczyków) rozlokowane w 3 strefach; strefa fr. obejmowała pow.: katowicki, bytomski, toszecko-gliwicki i opolski, strefa wł. — pow.: rybnicki, raciborski, strzelecki, kozielski, głubczycki i prudnicki, strefa bryt. — pow.: kluczborski, oleski, lubliniecki, tarnogórski i część namysłowskiego; dowódcą korpusu był fr. gen. J. Gratier; latem 1922 siły alianckie opuściły teren Górnego Śląska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia