Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku
 
Encyklopedia PWN
Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku,
organ adm. przedstawicielstwa ludności pol. Górnego Śląska wobec Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, Niemiec i Polski; utworzona 30 VII 1921, z siedzibą w Bytomiu, następnie w Katowicach;
w jej skład wchodzili przedstawiciele ChD, NPR, PPS, Górnośląskiej Partii Lud.; kierowana przez 4-osobowy Wydział Wykonawczy: J. Rymer (przewodniczący), W. Bobek, K. Ogorek, J. Grzegorzek; Rada miała za zadanie m.in. unormowanie stosunków polit., społ., gosp. i ludnościowych; 17 VI 1922 rozwiązała się, jej aparat urzędniczy przekształcił się w urząd wojewódzki woj. śląskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia