Polsce

Encyklopedia PWN

reformy przeprowadzone w XIX w. na ziemiach polskich przez rządy państw zaborczych, nadające chłopom prawo własności do całości lub części użytkowanej przez nich ziemi, w zamian za płacone bezpośrednio bądź pośrednio odszkodowanie (indemnizacja).
przeprowadzone na skutek ustaleń pomiędzy opozycją związaną z Solidarnością i stroną partyjno-rządową podczas obrad Okrągłego Stołu
Związek Ukraińców w Polsce, ukr. Objednannija Ukrajinciw u Polszczi,
organizacja społ., utworzona 1990, reprezentująca interesy mniejszości ukr.;
stowarzyszenie wybitnych twórców polskiej techniki — inżynierów i przedsiębiorców,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia