Akademia Inżynierska w Polsce
 
Encyklopedia PWN
Akademia Inżynierska w Polsce (AIP),
stowarzyszenie wybitnych twórców polskiej techniki — inżynierów i przedsiębiorców,
zał. 1992, z siedzibą w Warszawie; powstała z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; celem AIP jest wiązanie osiągnięć pracy inżynierskiej i wynalazczości w dziedzinie techniki z zastosowaniem ich w przemyśle; od 1998 jest członkiem Rady Akademi Techniki i Nauk Technicznych (CAETS, ang. Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) z siedzibą w Waszyngtonie, która koordynuje działalność 25 akademii inżynierskich i podobnych organizacji z różnych krajów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia