Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Brazylia. Ludność

Brazylia. Ludność.

Około 54% mieszkańców Brazylii stanowią Biali, ok. 38% — Metysi i Mulaci, ok. 6% — Murzyni, ok. 0,5% — Indianie; gł. wyznania: katolicy — 74% i protestanci 15%, pozostali to m.in. wyznawcy animizmu, świadkowie Jehowy, buddyści. Wśród ludności eur. najliczniejsza jest pochodzenia portugalskiego, wł. i hiszpańskiego. W Brazylii mieszka ok. 800 tys. osób pochodzenia pol., gł. w stanach Parana, Rio Grande do Sul i Santa Catarina. Przyrost naturalny 104‰ (2006). Średnia gęstość zaludnienia 21 mieszk. na km2 (2005); ludność rozmieszczona nierównomiernie; najgęściej zaludniona jest wschodnia i południowo-wschodnia część Brazylii (ok. 45% ludności zamieszkuje 11% pow. Brazylii); na Niz. Amazonki znaczne obszary bezludne. Ludność miejska stanowi 83% mieszk. kraju (2003); gł. m.: Săo Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pôrto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Kurytyba. 30% ludności zawodowo czynnej jest zatrudnionych w rolnictwie, ok. 24% — w przemyśle przetwórczym, górnictwie i budownictwie. Stopa bezrobocia wynosi 9,8% (2005).

Spis treści

Brazylia, państwo w Ameryce Południowej, nad Oceanem Atlantyckim

Brazylia. Warunki naturalne.

Brazylia. Ludność.

Brazylia. Gospodarka.

Brazylia. Ustrój polityczny.

Brazylia. Partie polityczne.

Brazylia. Siły zbrojne.

Brazylia. Polityka społeczna.

Brazylia. Środki przekazu.

Brazylia. Nauka.

Brazylia. Historia.

Brazylia. Literatura.

Brazylia. Sztuka.

Brazylia. Muzyka.

Brazylia. Teatr

Brazylia. Film.

Brazylia. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN