Azja

Materiały dodatkowe

drozd śpiewak, Turdus philomelos
kos, Turdus merula
makolągwa, Carduelis cannabina
Haberschrack Mikołaj, Pokłon Trzech Króli, kwatera ołtarza z kościoła Augustianów (św. Katarzyny) w Krakowie
Kos — gdzie urodził się Hipokrates
Mikołaj, Mikołaj z Myry, Mikołaj z Bari, święty, ur. w III w., Patara, zm. w IV w. (Myra, ob. Kale, Turcja),
biskup Myry w Licji (Azja Mniejsza), w Kościele wschodnim zwany Cudotwórcą
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia