Zbiornik zaporowy
 
Zbiornik zaporowy
Zbiorniki zaporowe są sztucznymi jeziorami powstającymi w wyniku przegradzania rzek. Spiętrzanie wód może służyć różnym celom gospodarczym (produkcja energii elektrycznej, zaopatrzenie ludności w wodę, przeciwdziałanie powodziom, itp.). Ze względu na stosunkowo szybką wymianę wody w zbiornikach, są one środowiskiem o charakterze pośrednim pomiędzy jeziorem a rzeką. W miejscu dopływu przeważają warunki typowe dla rzek, a w rejonie odpływu — warunki bliższe ekosystemom jezior. Cechą charakterystyczną zbiorników zaporowych są duże wahania poziomu wód (nawet do kilkudziesięciu m), które znacząco ograniczają występowanie roślinności litoralu. Bogactwo gatunkowe flory i fauny zbiorników zaporowych jest ogólnie mniejsze niż w jeziorach naturalnych. Zapory stanowią barierę mechaniczną, m.in. dla ryb łososiowatych. Jeśli ze zbiornika odprowadza się wody przydenne, ich temperatura latem jest stosunkowo niższa, a zimą — wyższa niż wód dopływu, co modyfikuje warunki tlenowe i pokarmowe oraz cykle życiowe organizmów zbiornika i dolnych odcinków rzeki. Sedymentacja zawiesin nanoszonych przez rzekę zwiększa mętność wody i jej zasobność w składniki mineralne, co może prowadzić do zakwitów glonów w zbiornikach.
Taida Tarabuła
zgłoś uwagę
Ilustracje
Czorsztyn, zapora ziemna na Dunajcufot. J. Wolski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Czorsztyńskie, Jezioro, w głębi zbiornik wyrównawczy — Jezioro Sromowickiefot. M. Czasnojć/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia